Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie pozyskiwania pracowników dla Państwa firmy. Mamy szerokie możliwości pozyskania pracowników z Ukrainy oraz Białorusi z różnym wykształceniem, zawodem oraz umiejętnościami oraz pracowników niewykwalifikowanych. W przypadku zainteresowania proszę o kontakt. Jednocześnie informuję, że w przypadku zainteresowania niezbędne są następujące informacje w Zakresie warunków zatrudnienia a w szczególności;

– zawodu, wymaganych umiejętności , i warunki współpracy.

– zakwaterowania pracowników, czy sami pokrywają koszt wynajmu kwatery czy na koszt firmy,

– dowóz do miejsca pracy, jeżeli jest taka konieczność,

– wysokości wynagrodzenia pracowników. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób wyliczane jest wynagrodzenie; dniówka, stawka godzinowa, inne. Jaka jest suma wynagrodzenia netto za miesiąc, którą pracownik otrzyma.

– ilości pracowników. Proszę o zaznaczenie gdyby wymagane umiejętności byłyby różne dla poszczególnych z nich.

Jednocześnie proponuję by współpraca była oparta na wzajemnej umowie, która precyzowała by obowiązki i zadania ze strony agencji jak i Pracodawcy. Projekt takiej umowy przedstawię do negocjacji i akceptacji. Prowizja agencji zatrudnienia stanowiła by określona kwota wspólnie ustalona, płatna miesięcznie za każdego zatrudnionego za naszym pośrednictwem pracownika. Możliwe są różne rozwiązania tej kwestii, proszę o inne propozycje lub rozwiązania.

Pomożemy załatwić niezbędne formalności.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Kleban

Tel; 501 787 079

Agencja Zatrudnienia i Handlu „Sokół” sp. z o.o.

ul Reymonta 8/26 11-430 Korsze

NIP 742-225-44-13, Regon 366153912, KRS 0000657561.

Wpisana do rejestru agencji zatrudnienia przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nr 15666.